Seminář Zdravý kraj

Dne 31.7. se zástupci MAS VaS zúčastnili semináře Zdravý kraj, který pořádala Energetická agentura Zlínského kraje. Byla probírána témata zabývající se odpadovým hospodářstvím, obnovitelnými zdroji energie, energetickou náročností budov a zároveň byly prezentovány příklady, jak se s těmito problematikami vypořádávají v zahraničí (zejména v Rakousku a Německu). Dále byly představeny realizované projekty Energetické agentury a podrobnosti o programu Nová zelená úsporám.