Semináře MŽP „Zaplať, kolik vyhodíš“

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Účast na seminářích, které jsou určeny zejména pro zástupce obcí, jsou pro registrované účastníky zdarma. Předběžný termín pro konání semináře ve Zlíně je naplánován na 23. 5. 2017. Aktuality k seminářům včetně možnosti přihlášení budou postupně zvěřejňovány na webových stránkách MŽP (www.mzp.cz).