Setkání aktérů působících ve vzdělávání

Dne 17.5.2016 se na Městském úřadě ve Vizovicích uskutečnilo Setkání aktérů působících ve vzdělávání, kterého se zúčastnila většina ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol z území MAS VaS (plus obec Držková). Uvítali jsme také zástupce z řad starostů a Zlínského kraje a také zástupkyni NIDV ze Zlína.

Přítomným byl stručně představen projekt Naše škola – naše radost a krajský akční plán Zlínského kraje. Díky živé diskuzi jsme společně vybrali priority školství, nad kterými jsme se poté zamysleli a sepsali krátké SWOT analýzy. V závěru setkání byly krátce prezentovány již netrpělivě očekávané šablony z OP VVV a také systém ISKP 2014+, který bude všechny žadatele provázet v dalších letech programového období 2014-2020.

P1050357