Setkání aktérů ve vzdělávání 4.10.2018

Pojďte se potkat a podílet na realizaci Místního akčního plánu II. I Vaše názory a zkušenosti mohou být přínosem …

Pozvánku najdete → zde