Setkání asistentů pedagoga

V rámci realizace aktivit Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ( MAP II ) pořádáme pro asistenty pedagogů z našich zařízení 16. 10. setkání s odborníkem na podpůrná opatření ze Speciálně pedagogického centra. Asistenti se zde mohou seznámit s aktuální legislativou, konzultovat případné problémy a sdílet své zkušenosti z práce s dětmi i ze spolupráce s pedagogy.