Setkání MAS Zlínského a Olomouckého kraje

Ve dnech 28. a 29. 4. jsem se v pozlovickém hotelu Vega zúčastnili setkání Místních akční skupin Zlínského a Olomouckého kraje. Na programu prvního dne byly nové informace o zákoně o veřejných zakázkách včetně praktických ukázek, novinky v cyklodopravě a multimodální dopravě, dále praktické ukázky postupů pro sociální inkluzi a aktuální informace z Operačního programu Zaměstnanost. Druhý den byl zaměřen na prezentaci současného stavu projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů a byl představena forma jeho dalšího pokračování.