Setkání MAS Zlínského kraje

Zástupci MAS Zlínského kraje se sešli dne 10. června 2020 v prostorách Komunitního centra  mimo jiné k projednání stanoviska NS MAS k zamýšlenému vytvoření středního článku ve školství.  Vedení této diskuze se ujal Mgr. Petr Kulíšek z MAS Sdružení Splav, který se na tomto procesu podílí na národní úrovni. Výstupy ze setkání budou prezentovány na setkání zástupců MAS ČR ve dnech 24. a 25.6.2020.

Účastníci si dále vyměnili  zkušenosti z realizace CLLD 2014 – 2020  zabývali se přípravou nového programového období 2021 – 2027. Zazněly i aktuální informace z některých projektů NS MAS ČR (MASky v obraze, akademie LEADER, REGIONY SOBĚ).