Seznamy přijatých žádostí v 7. a 8. výzvě IROP

Dne 30. 9. 2020 byl ukončen příjem žádostí do 7. výzvy MAS v IROP – Vzdělávání II a 8. výzva MAS v IROP – Rozvoj komunitních center II. Celkem bylo prostřednictvím systému MS 2014+ podáno 6 žádostí o podporu. 

Seznam přijatých žádostí – 7. výzvy MAS v IROP – Vzdělávání II

Seznam přijatých žádostí – 8. výzva MAS v IROP – Rozvoj komunitních center II