SFDI podpoří výstavbu a opravu cyklostezek

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu na podporu výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

  • příjem žádostí  do 15. 1. 2018
  • maximální výše dotace 85% (v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese až do výše 90 %)

Podporované aktivity:

  • výstavba cyklistické stezky
  • oprava cyklistické stezky
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Více informací naleznete → ZDE.