SFDI vyhlásilo výzvu „Bezpečnost“ a „Cyklostezky“

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dvě nové výzvy, které jsou zaměřeny na zvyšování bezpečnosti v dopravě a výstavbu a opravu cyklostezek. 

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019

 • Příjem žádostí: 20. 11. 2018
 • Výše podpory:: 85% (v případě realizace cyklostezky na opuštěném drážním tělese až 90%)

Podporované aktivity

 • výstavba cyklistické stezky
 • oprava cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.
  Stavební povolení s nabytím právní moci je nutné doložit do 15.2.2019

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019

 • Příjem žádostí: 15. 11. 2018
 • Výše podpory: 85%
 • Dotace min. 300 tis. Kč max. 2 mil. Kč

Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace – oblast I

 • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků; výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II

 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • nasvětlení přechodů pro chodce;
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce
 • úpravy vjezdu do obce
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel

Více informací → ZDE.