Školení na téma Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik

V pondělí 8.12. jsme se v pozlovickém hotelu Vega zúčastnili školení na téma „Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik“, které pořádala Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Zlínského kraje.

Po úvodním slovu pana Romana Kašpara z MAS Luhačovské zálesí, vystoupila tajemnice NS MAS Olga Špiková, která všechny přítomné uvedla do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik, představila operační programy, ve kterých budou MASky moci čerpat prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje a nastínila jejich zapojení i v dalších OP. Následně se ujaly slova zástupkyně Zlínského kraje, které představily možnosti spolupráce MAS a Zlínského kraje. Poté byly paní Tichou z MMR prezentovány nově vyhlášené výzvy Národních regionálních programů Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2015. A na závěr vystoupil p. Šlechta a p. Šulák, kteří jednotlivě představili aktuálně probíhající projekty Sdružení měst a obcí a Sdružení místních samospráv.