Zveme na snídani pro starosty a na setkání ke kvalitě vzdělávání

Vážené starostky, vážení starostové,
rádi bychom Vás a Vaše místostarosty pozvali na společnou snídani, která se uskuteční v úterý 7. 12. 2021 od 8:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.

V průběhu tohoto neformálního setkání budete informováni o zapojení MAS v novém programovém období 21+, Operačním programu Zaměstnanost+ a dotačním titulu Ministerstva zemědělství na obnovu kulturních a venkovských prvků. Aktuální informace z IROP nám přijede představit ředitelka Centra pro regionální rozvoj Zlínského kraje Ing. Lenka Kolářová. 

 

Bezprostředně po ukončení této části bude následovat v rámci projektu Naše škola – naše radost II financovaného z OP VVV tzv. „Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry“, kde budou účastníci informováni o průběhu projektu MAP II, činnosti pracovních skupin, tvorbě regionální metodiky Valašsko v kostce a možnostech financování projektů škol z IROP a jiných zdrojů za účelem zvyšování kvality škol a vzdělávacího procesu.