Zveme na snídani pro starosty

Vážené starostky, vážení starostové,
rádi bychom Vás a Vaše místostarosty pozvali na společnou snídani, která se uskuteční v úterý 7. 12. 2021 od 8:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.

V průběhu tohoto neformálního setkání budete informováni o zapojení MAS v novém programovém období 21+, Operačním programu Zaměstnanost+ a dotačním titulu Ministerstva zemědělství na obnovu kulturních a venkovských prvků. Aktuální informace z IROP nám přijede představit ředitelka Centra pro regionální rozvoj Zlínského kraje Ing. Lenka Kolářová.