Společné jednání pracovních skupin

V pondělí 25. 9. 2023 proběhlo v Komunitním centru Neubuz společné jednání pracovních skupin. Hlavním bodem celého setkání byla evaluace místního akčního plánu pod vedením evaluátorky projektu paní Radky Krčkové. Hodnocen byl nejen aktuální projekt, ale i projekty MAP s pořadovými čísly I. a II..Dále probíhala finalizace akčních plánů pro rok 2024 a 2025. Na akčních plánech se průběžně pracuje od jara letošního roku, ale i na tomto setkání vzešlo několik potřeb škol, které by mohly být řešeny z prostředků místního akčního plánování.  Hlavní manažer projektu také seznámil účastníky jednání s informacemi o plánováném projektu MAP IV, který by měl být zahájen v prosinci letošního roku.

Na závěr programu se účastníci jednání dozvěděli aktuální informace.  Byli pozváni na exkurzi v oblasti Uherskohradišťska a Kroměřížska, kde v rámci příkladů dobré praxe navštívíme místní základní a mateřské školy. Dále byly prezentovány aktuální možnosti čerpání dotací na projekty infrastruktury. Po ukončení oficiálního programu probíhala neformální diskuze u šálku dobré kávy.