Společné jednání pracovních skupin „Naše škola – naše radost III“

V úterý 4.10.2022 proběhlo v Komunitním centru Vizovice první a netradičně i společné setkání všech pracovních skupin projektu „Naše škola – naše radost III“. Kromě seznámení se s klíčovými aktivitami jednotlivých pracovních skupin, které na úvod představil hlavní manažer projektu Mgr. Jan Malota, proběhla zároveň i volba jejich předsedů. Mimo to se účastníci setkání dozvěděli z úst Ing. Pavla Elšíka i důležité informace ohledně Integrovaného regionálního operačního projektu, paní Ing. Ivana Koutná zase představila informace o činnostech neziskové organizace Líska z.s., která se zabývá především aktivitami pro děti. Zajímavé také byly její zkušenosti s pracovními skupinami MAP III ze Vsetínska. Na závěr byl také představen projekt regionální metodiky Valašsko v kostce i jeho webová podoba.