Společné jednání pracovních skupin

Ve středu 12.4.2023 proběhlo v Nové sokolovně ve Slušovicích společné rozšířené jednání pracovních skupin. Kromě stálých členů PS byli pozváni i ředitelé škol, a to kvůli hlavnímu bodu jednání-evaluaci všech tří projektů MAP. Na začátku jednání představil hlavní manažer projektu Jan Malota prezentaci obsahující shrnutí projektů MAP a MAP II. Zúčastnění členové poté s facilitárkou diskuze p. Zábojovou z UTB Zlín hodnotili, jak moc se cíle místního akčního plánu podařilo splnit, kde vidí své největší úspěchy i nedostatky. Díky těmto informacím můžeme začít tvořit Akční plán pro roky 2023, 2024 a 2025, který bude sloužit pro tvorbu projektu MAP IV.

Na závěr se účastníci jednání dozvěděli o plánované exkurzi na Vsetínsko a Rožnovsko, kde v rámci příkladů dobré praxe navštívíme místní základní a mateřské školy.