Spolupráce s MAS není jen o získávání dotací, říká Petr Tomšíček z Farmy Tomšíčkovi

Pan Petr Tomšíček spolu s manželkou Martinou Tomšíčkovou provozují v obci Neubuz rodinnou farmu. Ve své prodejně nabízí především výrobky z vlastní produkce, jejichž vysokou kvalitu znají nejen místní, ale dokazují to i získaná ocenění. Od letošního listopadu navíc spustili nový e-shop, kde si můžete objednat ze širokého sortimentu produktů a nechat si je poslat až domů.

Jak to všechno začalo a od kdy v soukromém zemědělství podnikáte? Na jaké oblasti se především soustředíte?

Začali jsme v roce 2002. Stádečko ovcí později doplnilo pár krav. Teprve nedávno, před pěti lety, zvítězila myšlenka a touha vyrábět vlastní výrobky, které by přinášely radost nejen nám, ale i spokojeným zákazníkům. Začalo to zpracováním ovoce z vlastních sadů na BIO jablečný mošt, pokračuje výrobou kozích sýrů a možná přijde něco dalšího…..

Patříte mezi dlouhodobé partnery MAS. Kolik žádostí o dotaci jste na MAS doposud podali a kolik z nich bylo úspěšných?

S MAS opravdu spolupracujeme téměř od jejich začátků a je pravda, že s její pomocí jsme mohli zrealizovat projekty, na které bychom jinak nedosáhli. Pokud správně počítám, projekty byly tři, všechny úspěšné.

Poslední dotaci jste získali na Nákup traktoru. Bylo pro Vás její získání nezbytné k dalšímu fungování? Jak byste postupovali v případě, že by Vaše žádost byla zamítnuta – realizovali byste projekt i z vlastních zdrojů?

Dnešní doba je plná změn, které naši práci ovlivňují, ať už třeba klimatických nebo technologických. Náš první moderní traktor, který po prvních šesti letech vystřídal starý Zetor, byl už na hraně svých možností a byl čas jej vyměnit. Dotace přes MAS nám pomohla o pár let zkrátit jeho výměnu a umožnila zrychlit a zefektivnit práci na farmě. 

Jak vnímáte roli MAS VAS v rozvoji venkova?

Myslím, že MAS VAS má v našem regionu nenahraditelné postavení při podpoře malých podnikatelů. Přináší do regionu peníze z dotačních programů, díky nimž mohou i malí podnikatelé obměnit staré stroje nebo získat moderní technologie pro svoje podnikání, na které by jinak jen stěží mohli dosáhnout. 

Pokud bychom nyní nebrali v potaz výše zmiňované dotace, je zde i jiná oblast, ve které je pro Vás spolupráce s MAS VAS přínosná?

Ano, není to jen získávání dotací. MAS VAS působí i jako poradce, koordinátor a pořadatel při všemožném místním kulturním dění v regionu. Ať už to je třeba dnes již tradiční Svatomartinský trh, podpora a propagace místních výrobců a služeb nebo zprostředkovatel setkání a exkurzí za inspirací a zkušenostmi do jiných regionů ČR i Slovenska.

Jaké jsou vaše plány do budoucna v rozvoji farmy?

Snažíme se udržet kvalitu našich výrobků, ale také je zdokonalovat, zlepšovat a získávat další spokojené zákazníky, kteří se k nám budou rádi vracet. Další plány určitě jsou, zvláště když nejstarší syn studuje na Mendelově univerzitě v Brně zemědělství, ale raději zatím zůstanou doma pod pokličkou.

Co byste závěrem vzkázal občanům mikroregionů Vizovicka a Slušovicka a čtenářům našeho zpravodaje?

Když jsme v polovině roku 2018 otevírali naši faremní prodejnu, byl jsem velmi potěšen a rád, že nás místní podporují, chodí nakupovat, někdy jen na kus řeči zeptat se jak to jde… Připadal jsem si jako v Rakousku, kde tradice nebyla přetržena čtyřiceti lety komunismu, kde jsem jim tu soudržnost a podporu místním výrobcům na dědině někdy až tiše záviděl. A teď v této nelehké době, která nám přináší mnoho nečekaného, obtíže, překážky, které jsme neznali, je o to důležitější v té podpoře neustat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se starají o nemocné, vyučují naše děti na dálku, ale i těm, kteří nezapomněli na místní a lokální výrobce a prodejce a podporují je.