Starostové se sešli při společné snídani

V úterý 18. 12. 2018 uspořádala MAS v komunitním centru ve Vizovicích první Snídani pro starosty. Cílem této neformální akce bylo poděkování za dosavadní spolupráci a informování o aktuálně vyhlášených dotačních titulech MZe, MMR a plánované výzvě MAS v IROP. Zároveň spolu starostové sdíleli své aktuální radosti i problémy, stejně jako plány do nového roku. Předali si také své obecní zpravodaje a kalendáře. Na závěr dostali od MAS malé dárečky. Děkujeme všem starostům a místostarostům, kteří se tohoto setkání zúčastnili, a věříme, že jsme tím odstartovali novou tradici.