Startuje 5. kolo Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství má v pátém kole Programu rozvoje venkova (PRV) připraveny pro žadatele o dotace více než 3,2 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci jedenácti operací. Termín pro příjem žádostí je od 10. října 8 hodin do 30. října 2017 13 hodin.

Vyhlášené operace:

 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Žádosti o dotaci je nutné vygenerovat a zaslat prostřednictvím Portálu farmáře. Výsledky výběru projektů budou známy do 13. 11. 2017, vybraní žadatelé poté budou dokládat všechny povinné i nepovinné přílohy k žádosti.

Bližší informace a pravidla naleznete → ZDE

Ministerstvo zemědělství vydalo také publikaci ke snadnější orientaci v 5. kole PRV