Strategický rámec MAP k připomínkování

Strategický rámec MAP do roku 2023 (SR) je jedním z povinných výstupů místního akčního plánu Naše škola – naše radost. SR bude schvalován na pondělním jednání Řídícího výboru, ale samozřejmě máte možnost jej připomínkovat (zašlete nám připomínky na skola-masvas@email.cz). V případě, že jste neziskovou organizací, která se věnuje dětem a mládeži, můžete do seznamu investičních záměrů dopsat ty své (především ty, které lze financovat z IROP).