Strategický rámec MAP zveřejněn

Na webové stránce Strukturální fondy byl zveřejněn Strategický rámec MAP do roku 2023 místního akčního plánu Naše škola – naše radost. Strategický rámec byl schválen v pondělí 26. 9. 2016 Řídícím výborem a 29. 9. 2016 byl odeslán na Regionální stálou konferenci Zlínského kraje.

K nahlédnutí náš Strategický rámec po kliknutí na obrázek.

sr