IROP 21+

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí budou zajišťovat místní akční skupiny prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Alokace MAS Vizovicko a Slušovicko pro programové období 2021 – 2027 činí 38,7 mil. Kč. V první fázi bude MAS rozdělovat 70 % alokace tj. cca 27,1 mil. Kč. Zbývajících 30 % bude sloužit jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání.

Řídící orgán IROP schválil Programový rámec IROP dne 23. 5. 2023.

HARMONOGRAM VÝZEV IROP (2024)

HARMONOGRAM VÝZEV IROP (2023)

Nadřazené výzvy IROP 21+

48. výzva – VZDĚLÁVÁNÍ

49. výzva – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

60. výzva – DOPRAVA

61. výzva – HASIČI

70. VÝZVA – KULTURA

73. výzva – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

86. VÝZVA – CESTOVNÍ RUCH

Na základně rozhodnutí Valné hromady partnerů MAS Vizovicko a Slušovicko ze dne 7. 3. 2023 bylo vybráno k podpoře následujících 7 aktivit. Přidělenou alokaci pro jednotlivé aktivity naleznete zde

Důležité dokumenty