IROP 21+

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí budou zajišťovat místní akční skupiny prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Celkem je pro tuto oblast připraveno 8 mld. Kč.

Podporované aktivity IROP pro CLLD

Důležité dokumenty