OPTAK

Prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude MAS moci podporovat rozvoj malých a středních podniků v oblasti digitalizace a automatizace. Konkrétní podporované aktivity jsou vymezeny v níže uvedené výzvě. Alokace MAS pro tento program činí 3,92 mil. Kč, přičemž v první fázi bude rozdělena polovina alokace.

HARMONOGRAM VÝZEV OPTAK (2024)

HARMONOGRAM VÝZEV OPTAK (2023)

Nadřazená výzva OPTAK

Technologie pro MAS