OPZ+

Projekt OPZ+

Příprava OPZ+

V rámci přípravy akčního plánu proběhly následující akce:

Setkání starostů „Snídaně se starosty“ (7. 12. 2021)

Setkání PS senioři a osoby zdravotně postižené (22. 3. 2022)

Setkání PS rodiny s dětmi a osoby ohrožené soc. vyloučením (22. 3. 2022)

Setkání NNO a spolků (12. 4. 2022)

Individuální konzultace s vybranými aktéry

Zápis z individuálních konzultací

 • CPR Vizovice z.s.
 • MC Kašava
 • Dotek z.ú.
 • Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
 • Komunitní škola Kašava, z.s.
 • Komunitní škola Neubuz z.s.
 • Naděje – středisko Vizovice
 • Orel jednota Vizovice
 • ZŠ Slušovice
 • ZŠ Veselá
 • ZŠ Neubuz