OPZ+

V rámci přípravy akčního plánu proběhly následující akce:

Setkání starostů „Snídaně se starosty“ (7. 12. 2021)

Setkání PS senioři a osoby zdravotně postižené (22. 3. 2022)

Setkání PS rodiny s dětmi a osoby ohrožené soc. vyloučením (22. 3. 2022)

Setkání NNO a spolků (12. 4. 2022)

Individuální konzultace s vybranými aktéry

  • CPR Vizovice z.s.
  • Dotek z.ú.
  • Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
  • Komunitní škola Kašava, z.s.
  • Orel jednota Vizovice
  • ZŠ Slušovice
  • ZŠ Veselá
  • ZŠ Neubuz