Komunitní aktivity

Datum

Název akce/Semináře/Workshopu

14.8.2023 Setkání se seniory DPS Vizovice
12.9.2023 Setkání se seniory – Hvozdná
20.9.2023 Poznávací výlet seniorů Vizovice – Štípa
29. 10 – 5. 11. 2023 Vernisáž obrazů Zádveřice