Komunitní aktivity

Datum

Název akce/Semináře/Workshopu

14.8.2023 Setkání se seniory DPS Vizovice
12.9.2023 Setkání se seniory – Hvozdná
20.9.2023 Poznávací výlet seniorů Vizovice – Štípa
10.10.2023 Kognitivní trénink Hvozdná
12.10.2023 Kognitivní trénink Vizovice
29. 10. – 5. 11. 2023 Vernisáž obrazů Zádveřice
11.11.2023 Svatomartinský trh ve Vizovicích
22.11.2023 Kognitivní trénink Bratřejov
2.12.2023 Adventní jarmark ve Slušovicích
11.1.2024 Přednáška Energetické poradenství v Hrobicích
24.1.2024 Poznávací výlet – Betlém Horní Lideč
30.1.2024 Beseda s lékárníkem ve Hvozdné
18.1.2024 a 25.1.2024 První pomoc nanečisto