Projekt OPZ+

Název projektu: Podpora komunitního života na území MAS Vizovicko a Slušovicko
Příjemce projektu: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Partneři: DDM Zvonek Vizovice, Komunitní škola Kašava
Program: Operační program Zaměstnanost plus
Číslo výzvy: 03_22_008
Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)
Číslo projektu:CZ.03.02.01/00/22_008/0000955
Období realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026
Výše finanční podpory: 7 162 554 Kč

Projekt má komunitní rozměr, řeší posilování a rozvoj komunitních principů a komunitní život, podporu života v přirozeném prostředí a aktivní způsob života CS. Přispěje ke zlepšení rodinných vazeb a slaďování péče o děti s pracovními povinnostmi. Prostřednictvím projektu dojde ke zlepšení kvality života ve venkovském prostoru.

V průběhu realizace projektu jsou plánovány následující klíčové aktivity:
KA 1 – Komunitní práce
KA 2 – Komunitní venkovské tábory a klub