IROP

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS VaS na období 2014 – 2020 (SCLLD) je možno předkládat projekty do programového rámce  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Pro konkrétní aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS. Výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko bude možno vyhlásit po schválení SCLLD, schválení znění výzvy MAS Řídícím orgánem IROP a proškolení pracovníků MAS pro administraci v systému MS 2014+. Podávání žádostí bude probíhat prostřednictvím systému MS2014+ (https://mseu.mssf.cz).

Interní postupy MAS VaS (aktualizace 20.5.2019)

Interní postupy MAS VaS

Doplňující záznam k Interním postupům

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2021

➡ HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2020 – aktualizovaný

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2020

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2019

➡ HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2018

➡ HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2017

➡ Otázky a odpovědi k výzvě 53 – Udržitelná doprava 

➡ Otázky a odpovědi k výzvě 68 – Vzdělávání a celoživotní učení

➡ Otázky a odpovědi k výzvě 62 – Sociální infrastruktura

Vyhlášené nadřazené výzvy relevantní pro opatření SCLLD:

Pro všechny projekty v rámci IROPu platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce.

Při přípravě projektů věnujte pozornost kritériím pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů.

Výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením těchto opatření SCLLD:

OP CLLD 1 –   Zvyšování kvality infrastruktury škol a organizací poskytujících neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání
OP CLLD 2 –  Modernizace a výstavba objektů sociální vybavenosti, jejich vybavení – sociální služby a sociální začleňování
OP CLLD 3 – Rekonstrukce, údržba a budování místních komunikací, chodníků, zastávek a parkovišť a zvyšování bezpečnosti dopravy

Jaké typy projektů je možné v rámci jednotlivých opatření realizovat zjistíte → ZDE.

Dejte nám vědět o svých projektech → Formulář projektových záměrů.

 

PŘEHLED VŠECH VÝZEV NALEZNETE → ZDE