PRV

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS VaS na období 2014 – 2020 (SCLLD) je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova.

Fiche 1 – Investice do rostlinné a živočišné výroby
Fiche 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Fiche 3 – Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů
Fiche 4 – Podpora investic do zakládání a rozvoje místních produktů a služeb a jejich uvádění na trh – nezemědělské činnosti
Fiche 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Jaké projekty lze realizovat v jednotlivých Fichích zjistíteZDE.

PŘEHLED VŠECH VÝZEV → ZDE