1. výzva MAS v PRV

Fiche 1

Fiche 4

Text výzvy

Přílohy výzvy

Povinná příloha k žádosti o dotaci 

Nepovinné přílohy k žádosti o dotaci

Semináře

Metodiky

Další dokumenty k výzvě

Podání žádosti

Zadávací řízení