Strategie CLLD 2014+

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

MAS VaS musí, stejně jako jiné MAS, zpracovat strategii, která je nezbytnou podmínkou pro čerpání financí z Evropské unie. Na přípravě strategie s názvem Valašský kraj – trnek a slivovice ráj se podíleli kromě MAS VaS a jejích partnerů také zástupci Středomoravské agentury rozvoje venkova, kterým děkujeme za spolupráci!

Dne 21. 3. 2016 se uskutečnila Valná hromada MAS, která schválila Strategii pro roky 2014-2020. Strategie pak byla podána 30.3. k hodnocení. Po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti musela být SCLLD upravena. Dne 20. 6. 2017 jsme obdrželi depeši, že naše Strategie splnila podmínky věcného hodnocení a je tímto schválena. Do našeho území se tak může ke konečným žadatelům dostat více než 37 milionů korun.

  • Prezenční listiny z jednání s veřejností jsou k dispozici k nahlédnutí zde.

Dokumenty o schválení Strategie CLLD

V následující tabulce je uveřejněn seznam osob, které se na tvorbě a přípravě podílely:
výbor pro přípravu SCLLD

 

Mid-Term evaluace

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS VaS, v programovém období 2014–2020.

MAPA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ