Svatý Martin a s ním stovky lidí dorazil do Vizovic

I přesto, že se letošní Svatomartinský trh uskutečnil netradičně v neděli 11. 11. 2018, našlo si cestu na vizovické náměstí stovky lidí. Ten byl, stejně jako v několika předchozích letech, pořádán pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana. Počasí bylo ideální, Svatý Martin přijel, vína a regionálních výrobků bylo požehnaně a muzika hrála výborně. Prostě 8. ročník se vydařil.

Už od půl deváté byly nachystány stánky plné regionálních výrobků. Bylo možné nakoupit kromě obvyklých pochoutek, jako jsou frgály, domácí uzeniny, čokoláda nebo med, také novinky, mezi které patří mléčný karamel, fairtradové výrobky, čerstvý mošt nebo kozí sýry z Farmy Tomšíčkovi.

Po celé dopoledne zpříjemňovala atmosféru Svatomartinského trhu cimbálová muzika Denica ze Zlína. Pro děti byla připravena řemeslná dílnička, kde si děti mohly nazdobit papírového koně a připravit vlastní směs vloček s ovocem pro chladná rána.

S blížící se půl jedenáctou se oči přítomných netrpělivě obraceli směrem k ulici, kudy Martin pravidelně přijíždí. Než se k nim však dostal, pozdravil ještě obyvatele domu s pečovatelskou službou. Tito senioři se na náměstí nemohli dostavit, o to větší je však jejich upřímná radost z pohledu na koně se sv. Martinem. Poté se dočkali i ostatní návštěvníci trhu, když tento světec dorazil i s mladými víny na náměstí. Zde po uvítacím projevu pana ředitele Mgr. Petra Žůrka z pořádající MAS Vizovicko a Slušovicko požehnal místní farář p. Vít Hlavica Svatomartinské víno. Následně děti z Biofarmy Březová včele s vedoucí tamních jezdeckých kroužků Michaelou Bičovou zahrály scénu z křesťanské legendy, ve které se rozdělil sv. Martin s žebrákem o svůj plášť. Na závěr byla také možnost vyfotografovat se se sv. Martinem a jeho koněm.

Pořadatelé děkují všem, bez nichž by trh nemohl být uskutečněn, a kteří se postarali o jeho hladký průběh. Velký dík však také patří lidem, kteří akci navštívili a již teď se těšíme, že se za rok při stejné příležitosti setkáme znovu.

FOTOGALERIE