Tisková zpráva – Spolupráce s podporou Evropské unie

Ve dnech 18. – 19. 9. 2018 se konala závěrečná vzdělávací exkurze v rámci projektu Vidiek bez hraníc (kód projektu: 304031D043), kterou organizovala MAS Kopaničiarský region. Celá akce se věnovala tématu Spolupráce s podporou Evropské unie.

Na úvod se účastníci setkali v Hotelu Lipa (Stará Turá), kde proběhla teoretická část setkání. Manažer MAS Kopaničiarský region Peter Němček přítomné přivítal a představil projekt v rámci kterého se akce koná. Následně dostali slovo ostatní projektoví partneři, kteří prezentovali své MAS. Další vystoupení byla věnována přeshraničnímu programu Interreg V-A SR – ČR, projektům spolupráce v PRV 2014 – 2020 a méně známým evropským programů jako například DANUBE, Horizon 2020, Evropa pro občany, Kreativní Evropa a další.

Po přednáškovém bloku proběhly ukázky realizovaných projektů. Nejprve obecní pálenice a moštovna v obci Brestovec, dále běžecké a cyklistické stezky a na závěr ubytovací zařízení se sadem s původními odrůdami ovoce, který je součástí projektu ovocno – destilátová cesta. V rámci společenského večera se uskutečnil kulatý stůl, kde se formovaly další projektové záměry na projekty spolupráce včetně hledání vhodných partnerů.

Druhý den se účastníci vydali do Brezové pod Bradlom, kde navštívili Mohylu M. R. Štefánika a také Památnou izbu Dušana Samuela Jurkoviče. V Myjavě si prohlédli turistické a informační centrum a dozvěděli se o projektu zavedení regionální značky Kopanice regionálny produkt. Některé z oceněných výrobků mohli také ochutnat a zakoupit. Závěrečnou zastávkou byl Gazdovský dvůr – typická kopaničiarská usedlost z konce 19. století.

Děkujeme všem za účast a věříme, že pro vás bylo toto setkání inspirativní a že přispělo k navázání nových kontaktů, které povedou k dalším společným projektům.