Umí dnešní mládež poznat fake news?

Poznat fake news (= podvržené zprávy) je někdy těžké rozpoznat i pro nás dospělé. Jsme si vědomi toho, že dnešní mládež tráví ve světě internetu mnoho času. Z toho důvodu považujeme za důležité, aby věděli jak rozpoznávat nepravdivé a zavádějící zprávy, jak poznat influencery a klamavou reklamu či jiné nástrahy mediálního světa.

V rámci projektu Naše škola – naše radost II jsme se rozhodli pro žáky 8. a 9. tříd podpořit interaktivní programy, které mládeži pomůžou si základní dovednosti osvojit. Nyní zjišťujeme zájem ve školách a následně realizaci programů zajistíme.