V rámci přípravy nové strategie MAS jsme se setkali se všemi starosty

V souvislosti s přípravou Strategie CLLD pro nové programové období 2021 – 2027 jsme na začátku února dokončili setkání se všemi zástupci našich 21 obcí. Během osobních či on-line schůzek jsme probírali zejména budoucí potřeby jednotlivých obcí a určovali jejich důležitost řešení. Dozvěděli jsme se také to, v čem vidí starostové největší potenciál a jaké projekty plánují. Mimo jiné jsme navštívili některé z nedávno realizovaných projektů např. novou knihovnu v Lutonině, přístavbu s šatnami a soc. zařízením v Bratřejově nebo komunitní centrum v Neubuzi.