Valašsko v kostce – nový sborník o místě kde žijeme (nejen) pro pedagogy škol

Tým MAS Vizovicko a Slušovicko, mladý nadšený kantor z Trnavy a tým Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně – to je sestava, která se podílela na vytvoření unikátního souhrnného materiálu o historii a podobě Valašska. Jde o sborník – metodiku určenou primárně pro pedagogy s názvem Valašsko v kostce, který vznikal postupně během dvou let.

„Podařilo se nám vybrat a poskládat důležitá fakta a fotografický i video materiál o Valašsku a speciálně také o regionu spadajícího do územní působnosti MAS VaS. Připravený sborník obsahující i pracovní listy bude jistě vítanou pomůckou nejen pro pedagogy, neboť jim umožní předávat žákům informace nejen o jejich bydlišti, ale o celém Valašsku s využitím principů místně ukotveného učení.“, říká mladý učitel z Trnavy Mgr. Pavel Hanulík, který je autorem sborníku.  Vytvoření tohoto vzdělávacího materiálu bylo financováno z projektu Naše škola – naše radost II financovaného z OP VVV a také Odborem školství při Krajském úřadu Zlínského kraje prostřednictvím individuální dotace ve výši 100 000,-.

Hlavním záměrem vytvoření sborníku bylo shromáždění informací pro učitele, aby uměli žáky hlouběji seznámit s regionem, kde se narodili, kde právě žijí a chodí do školy, s cílem posílit k němu jejich vztah, aby historie Valašska a tradice měly své pokračovatele.

Sborník je rozdělen do 5 oblastí, které jsou členěny na kapitoly s informacemi a fotografiemi k danému tématu. Žáci se budou seznamovat s procesem osídlování Valašska, jeho povrchem, florou i faunou, důležitými místy, podobou každodenního i společenského života Valachů a tradicemi během roku. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány formou jednoduché metodiky s přílohami pro učitele a pracovního listu obsahujícího úkoly pro žáky. Součástí projektu jsou i webové stránky, kde budou kromě elektronické podoby sborníku k dispozici i další materiály. „Předpokládáme, že prostřednictvím webu, se budou jeho uživatelé navzájem inspirovat vkládáním dalších námětů na úkoly a aktivity. Věříme, že tento materiál budou hojně využívat nejen školy, ale i například knihovny a další aktéři v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání“, uzavírá Alena Rasochová za MAS Vizovicko a Slušovicko.