Valašsko v kostce

Název projektu: Valašsko v kostce

Příjemce dotace: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj

Období realizace: 1. 10. 2020 – 30. 4. 2022

Výše finanční podpory: 100 000,- (max. 36 % celkových způsobilých výdajů) – individuální dotace

Účelem projektu je posílit místní příslušnost a pospolitost dětí a žáků navštěvující mateřské a základní školy, knihovny nebo organizace poskytující neformální vzdělávání na Valašsku.

Cílem vytvoření regionální metodiky je poskytnout pedagogům a ostatním zájemcům o téma Valašska ucelené informace vč. zaměření na území Vizovicka a Slušovicka. Zároveň jim metodika může přinést inspiraci k netradičním a zábavnějším formám výuky, ale i efektivnější využívaní moderních technologií a zařízení, která jsou dnes již běžnou součástí života dětí, ale jsou jimi používána pouze jako zdroj zábavy a nezdravého trávení volného času. Prostřednictvím těchto osob předpokládáme zvýšení motivace dětí a žáků k poznání rodného kraje, návrat ke kořenům a vytvoření či posílení vztahu k regionu, což by mohlo významně přispět k udržení mladých lidí v rodišti. Předpokládaná podoba regionálního materiálu je následující: Metodická příručka pro pedagogy; Pracovní listy k daným tématům; Výukové programy a aplikace, Sdílené internetové prostředí.

 

POKUD MÁTE ZÁJEM NA PŘÍPRAVĚ S NÁMI SPOLUPRACOVAT, OBRAŤTE SE NA RENATU ŠTACHOVOU NEBO ALENU RASOCHOVOU. 

 

„Valašsko v kostce je financováno Zlínským krajem“