Valná hromada MAS schválila změnu strategie

Členové Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko se dne 25. února 2020 sešli na dalším jednání Valné hromady. Mezi nejdůležitější body programu patřila úprava zaměření Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zařazení tzv. článku 20 do programového rámce Programu rozvoje venkova (PRV). Díky dobrému naplánování a podpoře žadatelů při čerpání alokace se MAS Vizovicko a Slušovicko stala jednou ze 43 MAS, kterým byla navýšena alokace pro PRV. Více než 5,6 milionu Kč bude rozděleno mezi projekty zemědělců a podnikatelů, ale především do nových oblastí, které si členové MAS sami zvolili. Mezi nově podporované aktivity bude patřit rozvoj obchodů pro obce, obnova vybraných kulturních památek a rozvoj kulturních a spolkových zařízení vč. knihoven.

V rámci jednání byli přijati 3 noví partneři MAS a schváleny výše členských příspěvků, které zůstávají stejné, jako v roce předchozím. Na programu byly také informace z činnosti MAS: Z prezentace ředitele MAS VaS Ing. Elšíka vybíráme: V IROP bylo podpořeno 10 projektů v celkové výši 13,54 milionu korun. OP ŽP bylo přijato 5 projektů, které jsou nyní v hodnocení v celkové výši dotace 1,25 milionu korun. V PRV bylo podpořeno již 21 projektů v celkové výši 6,62 milionů korun (v poslední 3. výzvě bylo podpořeno 5 projektů v celkové výši 851 tis.). Díky MAS se tak do území Vizovicka a Slušovicka dostalo více než 20 mil. Kč. Ing. Elšík také přednesl počet podpořených projektů a výše přidělených dotací v jednotlivých členských obcích.

Dále informoval o připravované výzvě na bezpečnost dopravy, která bude vyhlášena na začátku března. Na podzim se pak chystá výzva na podporu vzdělávání. Zároveň se partneři MAS domluvili na vyřazení některých oblastí v IROP, o které není v území zájem např. Infrastruktura pro předškolní zařízení, Sociální bydlení a Terminály a parkovací systémy.