Valná hromada MAS v Bratřejově

Partneři Místní akční skupiny se v úterý 20 6. 2023 sešli na dalším jednání Valné hromady, tentokrát v prostorách KD Bratřejov. Před samotným jednáním měli účastníci opět možnost podívat se na úspěšně realizované projekty v obci. S panem starostou Richardem Zichou navštívili například zrekonstruované prostory základní školy, výstavbu nové mateřské školky a přístavbu kulturního domu se šatnami.

Partneři byli seznámeni nejen s aktualitami z projektů, s hospodařením MAS, také schválili Výroční zprávu za rok 2022 a schválili i nového partnera MAS, a to Vizovjánek – soubor valašských písní a tanců, z.s.
Byl představen proces schválení programového rámce SZP, čerpání alokací v minulém období a následný návrh alokace pro období 2021-2027. Účastníci Valné hromady rozdělili celkovou alokaci 13 mil. mezi šest oblastí, jako zemědělské podnikání nebo kulturní, spolková a společenská činnost.