Valná hromada schválila strategii MAS

Valná hromada, konaná dne 22. 3. 2016, schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která je stěžejním dokumentem pro čerpání dotací v novém programovém období. Její znění včetně všech příloh naleznete v sekci STRATEGIE → STRATEGIE CLLD.