Ve Slušovicích a Jasenné mají nová dětská hřiště

V závěru loňského roku jsme pomáhali se zpracováním žádostí o dotaci na vybudování dětských hřišť pro obec Jasenná a město Slušovice. Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci kterého byly žádosti podávány požadoval aktivní zapojení dětí a mládeže při zpracování projektového záměru. A tak i díky jejich návrhům, zpracovaných ve formě obrázků, modelů z kostek či básniček byly žádosti úspěšné.

Na samotnou realizaci potom došlo především během prázdnin. V Jasenné je hřiště vybudováno v areálu mateřské školy a je vybaveno např. kladovými houpačkami, čtyřhranem nebo hrazdičkami. Hřiště ve Slušovicích se nachází vedle základní školy a mezi herní prvky, které mohou školáci i veřejnost nově využívat patří: lanovka, rozhledna se skluzavkou, řetízková houpačka nebo vrkoč. Výše získané dotace v obou případech činila 70% celkových způsobilých výdajů. Věříme, že se dětem nová hřiště líbí a budou přispívat k jejich rozvoji i odpočinku.