Vlčková, Neubuz a Veselá obnoví své drobné sakrální stavby

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila finanční prostředky určené k poskytnutí dotací v roce 2015 v rámci dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obcích. Alokovanou částku 50 milionů korun Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí mezi 273 projektů. Mezi vybranými jsou i projekty našich obcí – Vlčkové, Neubuzi a Veselé, jejichž žádosti jsem pomáhali zpracovávat.

Seznam vyhodnocených žádostí → zde