Vyhlášení 1. výzvy MAS v IROP – Rozvoj komunitních center

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlašuje dne 24. 8. 2018 svou 1. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena na podporu rozvoje komunitních center. 

  • příjem žádostí: 24. 8. 2018 ve 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 ve 12:00
  • alokace: 2 223 750 Kč
  • výše podpory: 95%
  • limity způsobilých výdajů: min. 500 000 Kč max. 2 223 750 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 1. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj komunitních center.