Vyhlášení 6. výzvy MAS VaS – PRV

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlašuje ke dni 8. 3. 2021 svou 6. výzvu v rámci PRV  – Programu rozvoje venkova. Výzva je zaměřena na následující oblasti podpory:

– Investice do rostlinné a živočišné výroby
– Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
– Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů
– Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a
uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti
– Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (vybrané kulturní památky, obchody pro obce, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Termín příjmu žádostí: od 15. 3. 2021 do 12. 4. 2021

Celková alokace: 7 277 155 Kč

Více informací k výzvě naleznete ZDE.