Vyhlašujeme 2. výzvu MAS VaS v IROP – Vzdělávání

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlašuje dne 7. 11. 2018 svou 2. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena na zlepšení infrastruktury v MŠ, ZŠ a organizacích věnující se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání.

  • příjem žádostí: 7. 11. 2018 ve 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2018 ve 12:00
  • alokace: 4 892 000 Kč
  • výše podpory: 95%
  • limity způsobilých výdajů: min. 300 000 Kč max. 1 500 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 2. Výzva MAS VaS – IROP – Vzdělávání.