Výsledky 1. výzvy PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor na svém zasedání dne 7. 9. 2017, že v 1. výzvě PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko uspělo celkem 5 žádostí s celkovou výší požadované dotace 1 555 260 Kč.

Fiche 1

Fiche 4