Výsledky 2. výzvy PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor na svém zasedání dne 12. 3. 2018, že v 2. výzvě PRV – MAS Vizovicko a Slušovicko uspělo celkem 11 žádostí s celkovou výší požadované dotace 4 308 764  Kč.

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 4