Vyšlo nové číslo Zpravodaje venkova

V nově vyšlém čísle (10/11) se můžete mimo jiné dočíst:

  • Vesnicí roku 2014  jsou Kateřinice ze Zlínského kraje
  • Závěry Národní konference Venkov 2014
  • Nová úloha MAS: řešení územní a sociální dimenze dotací, investice do vybavení škol a vzdělávání
  • Zemědělci dostanou v příštím roce více o téměř dvě miliardy korun

  • Obce mohou žádat o dotace na vodovody a kanalizace
  • Úloha CLLD v operačních programech

K dispozici zde: Zpravodaj venkova 10-11/2014