Výzva IROP – Infrastruktura základních škol

Kolová výzva č. 46 IROP „Infrastruktura základních škol“ je vyhlášena 17. 8. 2016. Výzva je zaměřená na projekty, které jsou v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání a jsou realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality. Pro ORP se sociálně vyloučenou lokalitou je vyhlášena výzva č. 47.

 • Příjem žádostí: 29. 9. 2016 – 14. 2. 2017
 • Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 28. 6. 2019
 • Výše dotace pro kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí: 95 %
 • Výše dotace pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku: 90 %
 • Forma dotace: ex-post
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000,-
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000,-

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání a projektový záměr musí být uveden ve Strategickém rámci (na území Vizovicka a Slušovicka zpracovává MAS).

Podporované aktivity pro výzvu:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup budov
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
 • budování bezbariérovosti škol
 • (u výzvy č. 47 navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben)

 

Kompletní informace pro výzvu č. 46 naleznete → ZDE a pro výzvu č. 47 → ZDE.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.