Výzva na obnovu drobných sakrálních staveb v obcích

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Tato výzva je určena pro obce do 3000 obyvatel nebo svazek obcí. 

  • Příjem žádostí do 25. června 2015
  • Maximální výše podpory 70%
  • Minimální výše dotace 50 tis. Kč, maximální výše 300 tis. Kč.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

  • kaple, kaplička,
  • socha,
  • boží muka, kříž, smírčí kříž,
  • úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

Více informací zde.