Výzva na podporu budování dětských skupin

Dne 3.3.2023 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí avízo dotační výzvy na podporu budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin. Tato výzva bude vyhlášena do konce března na webových stránkách ministerstva.

V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci na rekonstrukci obecních prostor, koupi a rekonstrukci prostor nebo jejich novou výstavbu za účelem zřízení dětské skupiny. O finanční příspěvek ve výši 3-20 mil. Kč mohou žádat obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a další subjekty. Bližší informace naleznete v avízu výzvy.