Výzva na podporu infrastruktury komunitních center

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo kolovou výzvu č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Příjem žádostí od 18. 7. 2016 do 31. 10. 2016
  • Doba realizace projektu je do 31. 12. 2019
  • Výše dotace až 95%
  • Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč
  • Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč

Komunitní centra jsou veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

Podporované aktivity

  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup budov
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení

Kompletní informace naleznete → zde. V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.